pfeil_startseite

وضعیت شروع

تبلیغاتی که سر هر پیچ با آن مواجه می شوند و آن ها را نمی فهمند و یا قوانینی که نمی توانند درک کنند نیز همین قسم اند.   بسیاری از کارها در کشور خودشان به قسمی دیگر تنظیم شده اند و ضرورت های زندگی روزانه مردم آن کشور با این جا متفاوت است. تجربیات پیشین آن ها ممکن است باعث شود جوانان برای پیدا کردن مسیر زندگی خود در این محیط جدید با مشکل مواجه شوند.
مه روزه جوانان از کشورهای مختلف تمام دنیا به ایستگاه قطار اصلی مونیخ می آیند. آن ها درباره کشور ما و آن چی که در انتظار آن هاست چیزی نمی دانند. تنها چیزی که می دانند این است که شاید زندگی شان در این جا کمی بهتر از کشور خودشان باشد. آن ها بیشتر نمی دانند که در این محیط جدید چطور رفتار کنند. بسیاری از چیزهایی که می بینند برای آن ها نا آشنا و جدید است. آن ها با وسایل ترانسپورت مثل مترو، و دستگاه تهیه تیکت مواجه می شوند.

اهداف این رهنمای خوش آمدگویی

این پروژه به قسمی تنظیم شده است که جوانان پناهنده و یا غیر پناهنده که این کلیپ های خوش آمدگویی را تهیه کرده اند در تمامی مراحل مشارکت داشته باشند. آن ها به طرز چشمگیری در انتخاب موضوعات و همچنین فهم این کلیپ ها دخیل هستند. این امر تضمین می کند که موضوعات به ضرورت های پناهندگانی که به مونیخ می آیند نزدیک است.   پشتیبان آن ها عبارتند از: معلمین مرکز رسانه مونیخ JFF - موسسه تعلیمی رسانه ها در تحقیقات و عمل و همچنین تیم مشاوره متشکل از نمایندگان سازمان های مختلف و موسسات اجتماعی سکتور های کاری بین فرهنگی. تیم مشاوره همانند گروپ رایزنی در انتخاب موضوعات و پذیرش کلیپ ها عمل می کند تا مطمئن شود که محتوای این کلیپ ها به قسمی است که احتمال تفسیر ناصحیح در آن ها وجود ندارد.
در کتابچه رهنما MY-WelcomeGuide، با استفاده از کلیپ های کوتاه نکاتی را درباره چگونگی پیدا کردن مسیر زندگی خود در این محیط جدید برای اطفال و نوجوانان پناهنده ذکر می کنیم. هدف این کلیپ ها هشدار دادن و یا ترساندن آن ها نیست. هدف این پروژه پروژه فراهم کردن نکات ابتدایی برای جدیدالورودان است تا به قسمی بهتر زندگی در این جا را آغاز کنند. هدف اصلی پروژه این است که به جوانان فرصت عهده دار شدن زندگی روزانه و مشارکت در جامعه را نشان دهد.

موضوعات رهنمای خوش آمدگویی

با کمک جوانان هر کلیپ به لسان های مختلف ترجمه شده است. برای مثال، کلیپ هایی به لسان های انگلیسی، فرانسوی، دری، عربی، سومالیایی، و جرمنی وجود دارد. علاوه بر این، این کلیپ ها به قسمی دیزاین شده اند که بدون صدا هم قابل درک باشند. بسیاری از کلیپ ها درباره موضوعات مختلف به این صورت تهیه شدند، و در ویب سایت www.MY-WelcomeGuide.de موجود می باشند و به شیوه ای جذاب و آموزنده آماده شده اند.
همه کلیپ ها بر بنیاد الگوی ابتدایی یکسانی ساخته شده اند تا تحت عنوان MY-WelcomeGuide شناخته شوند و برای همه افراد به راحتی قابل فهم باشند. هر کلیپ حداکثر سه دقیقه است و در سایت www.MY-WelcomeGuide.de و یا چینل یوتیوب MY-WelcomeGuide موجود است.

دیزاین رهنمای خوش آمدگویی

دسترسی به این کلیپ ها در ویب سایت اختصاصیwww.MY-Guide WelcomeGuide.de برای عموم آزاد و رایگان است و امکان به اشتراک گذاری مجدد آن ها نیز وجود دارد.
این کلیپ ها برای تعلیم و سرگرم کردن مخاطبان به شیوه ای جالب دیزاین شده اند، و همچنین برای استفاده احزاب، بنیان گذاران و موسسات علاقه مند در دسترس است تا بتوانند از آن ها به خصوص برای رویدادها و فعالیت های مشاوره ای استفاده کنند.
Back to Top