ርክብ

MEDIENZENTRUM MÜNCHEN DES JFF

ተሓታቲ:
Stefanie Brosz
Günther Anfang
Thomas Kupser

ተሌፎን 089 126 65 3-14
ፋክስ 089 126 65 324

Rupprechtstr. 29
80636 München

ኢመይል: my-welcomeguide@jff.de
www.medienzentrum-muc.de

እቲ ማእከል ሚድያ ኣብ 3ይ ክሳብ 5ይ ደርቢ ኣብ ህንጻ ስራሕ መንእሰያት ኣብ Neuhausen ዝብሃል ክፋል ከተማ ምዩኒክ እዩ ዝርከብ።

ነቲ ማእከል ሚድያ ድማ ብዝስዕብ ወግዓዊ መጓዓዝያ ክትረኽቡ ኢኹም፦
U1 Maillingerstraße
ኣውቶቡስ 53, 63 ጠጠው መበሊ Schlörstraße
S-Bahn Donnersberger Brücke

Back to Top